Home

  Jaarverslag 2014

  Beroepsopleidingen

  Tennisleraren spelen een sleutelrol bij KNLTB-tennisverenigingen. Door leden beter te leren tennissen, krijgen zij meer plezier in het spel en zullen zij vaker gaan tennissen.

  Daarnaast kunnen tennisleraren diverse andere belangrijke (organisatorische) taken binnen de club vervullen afhankelijk van de wensen, mogelijkheden, omvang en structuur van de club. De KNLTB stimuleert daarom verregaande samenwerking tussen de vereniging en de tennisleraar, en biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen aan.
  De KNLTB leidt tennisleraren op en biedt vervolgopleidingen en bijscholing aan om zodoende het niveau van de tennisleraren continu op peil te houden en te verbeteren. Tennisleraren kunnen hierdoor beschikken over de meest actuele kennis en vaardigheden.

  Licenties

  Voor tennisleraren stelt de KNLTB steeds meer producten en services online beschikbaar. Zo is het sinds 1 januari 2014 mogelijk om via www.MijnKNLTB.nl de lerarenlicentie aan te vragen of te verlengen.

  Licenties voor tennisleraren zijn tegenwoordig twee jaar geldig vanaf de dag van aanvragen. Navraag leerde het afgelopen jaar dat een behoorlijk aantal tennisleraren niet wist hoe lang de licentie geldig was of om een andere reden er niet in was geslaagd de licentie tijdig te verlengen. Uit een inventarisatie onder verenigingen bleek dat 29 procent van de gediplomeerde leraren die werkzaam zijn bij een club niet in het bezit is van een geldige licentie. Bij zes procent van de lesgevers betrof het ongediplomeerde leraren. Het licentiereglement is inmiddels herzien en is te vinden op www.Centrecourt.nl.

  Lerarenopleidingen

  Het aantal inschrijvingen voor de KNLTB-opleidingen voor tennisleraren lijkt zich te stabiliseren. In september 2014 begonnen 97 cursisten aan de opleiding Tennisleraar 3 en waren er dertien gegadigden voor de opleiding Tennistrainer 4. De opleidingen voor tennisleraren bij het CIOS, de opleiders Sport en Bewegen en de Academies voor Lichamelijke Opvoeding, komen echter moeilijker tot een volledige bezetting.

  Bijscholing

  De bijscholingscursussen Tenniskids 1 en 2 werden in 2014 met een totaal van 518 deelnemers wederom goed bezocht en werden door de deelnemers ook hoog gewaardeerd. Nieuw waren de cursussen voor Tenniskids 3, Senior Plus en Beachtennis.

  Permanente ontwikkeling

  Een goede tennisleraar is van enorme waarde voor de vereniging. Tennisleraren spelen vaak een cruciale rol bij het succes of falen van een club. Tegelijkertijd verandert het tennislandschap in snel tempo. Samen met de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren heeft de KNLTB in 2014 plannen ontwikkeld voor de pilot Permanente Ontwikkeling (PO). Door middel van verplichte bijscholingscursussen blijven de trainers op de hoogte van ontwikkelingen in hun vak. In 2015 start de pilot PO. Hieraan nemen 65 tennisleraren deel.