Home

  Jaarverslag 2014

  Nationale en internationale samenwerking

  De KNLTB vindt het belangrijk om zowel op nationaal als op internationaal niveau de samenwerking aan te gaan met andere sportbonden. Op deze manier kan er informatie uitgewisseld worden waarin best practices worden gedeeld. Dit zorgt ervoor dat er van elkaar geleerd wordt en dat de organisatie naar een hoger niveau getild wordt.

  Samenwerking met NOC*NSF

  Samen met een aantal andere grote sportbonden vervult de KNLTB een voortrekkersrol in de Nederlandse sportwereld. Kennis en expertise van de KNLTB worden beschikbaar gesteld in overlegvormen van de sportkoepel NOC*NSF, zoals commissies en werkgroepen.

  Vanuit de KNLTB-Directie neemt Algemeen Directeur Erik Poel deel aan het Bondsdirecteurenoverleg en het Klankbordoverleg Directeuren. Directeur Operations Theo de Vaal vervult een rol in de stuurgroep Veiliger Sportklimaat en de werkgroep Academie Sportkader. Voorzitter van de KNLTB Rolf Thung participeert namens de KNLTB in de Stuurgroep Integriteit van NOC*NSF. Verder is de KNLTB ook betrokken bij het landelijk overleg Sport en Bewegen in de Buurt, de klankbordgroep Spelregelmodule en Positief Coachen en de werkgroep Seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag. Cees Varossieau, penningmeester van de KNLTB, had en houdt zitting in de Financiële Commissie van NOC*NSF.

  Internationale samenwerking

  Als vooraanstaande bond in de internationale tenniswereld profileert de KNLTB zich ook op internationaal niveau. Een afvaardiging van de KNLTB woonde afgelopen jaar de algemene vergaderingen van de ITF (International Tennis Federation) en Tennis Europe bij. Ook neemt de KNLTB deel aan het zogenoemde Solidarity Scheme van Tennis Europe, waarin grotere tennislanden minder ontwikkelde of kleinere tennislanden hulp bieden bij bijvoorbeeld de opzet van een programma als ‘Tenniskids’ of de organisatie rond tennisverenigingen.

  Onderstaand staan de Nederlandse afgevaardigden die zitting nemen in Tennis Europe dan wel de ITF.

  Tennis Europe 2014-2017

  • Karin van Bijsterveld, Board of Management, Chairperson Junior Tennis Committee;
  • Wil Hoppenbrouwers, Junior Tennis Committee;
  • Robert van der Drift, Officiating Task Force;
  • Cees Varossieau, Development Committee.

  ITF 2013-2015

  • Karin van Bijsterveld, Junior Committee;
  • Babette Pluim, Sports Science and Medicine Commission, Wheelchair Medical Commission;
  • Els Veentjer-Spruyt, Seniors Committee;
  • Christo Kok, Wheelchair Tennis Committee;
  • Frank van Fraayenhoven, Coaches Commission.