Home

    Jaarverslag 2014

    Nationaal Tennis Centrum

    In 2011 heeft de KNLTB de ambitie uitgesproken om een nieuw Nationaal Tennis Centrum te realiseren, waar het kantoor van de beroepsorganisatie en het toptrainingscentrum voor de jeugd en de senioren kunnen worden ondergebracht. Sinds 2012 voerde de tennisbond hierover exclusief gesprekken met de gemeente Buren. In 2014 heeft de KNLTB een vervolg gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek naar het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Buren. Helaas is op basis van dit onderzoek gebleken dat het niet mogelijk is om het NTC te vestigen in Buren, binnen de kaders die vooraf waren gesteld en waarvoor de Ledenraad goedkeuring had verleend. Daarom is besloten om de gesprekken met Buren te beƫindigen.

    Sindsdien hebben veel partijen zich gemeld om het NTC mogelijk te maken in hun gemeente. In 2015 gaat de KNLTB met deze partijen na wat concreet de mogelijkheden zijn, want de wens om een eigen Nationaal Tennis Centrum te hebben, blijft namelijk onverminderd van kracht.