Home

  Jaarverslag 2014

  Toptennis

  De weg naar de top is langer en moeilijker dan ooit. Er is concurrentie uit meer dan 130 verschillende landen. En het aantal mannen op de ATP Tour is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Ook op de internationale jeugdranglijsten is sprake van een verdubbeling van het aantal spelers ten opzichte van enkele jaren geleden.

  Samen winnen

  Toch heeft de KNLTB de ambitie om structureel tot de top 10 tennislanden (top- en breedtesport) ter wereld te behoren. Om deze ambitie waar te maken, is de afgelopen jaren een grootschalige modernisering van de Bondsjeugdopleiding (BJO) opgestart. Hierbij is gebruikgemaakt van verschillende kritische succesfactoren in het Nederlandse tennislandschap, waaronder:

  • de hoge organisatiegraad van tennis in Nederland, met zo’n 1.700 goed georganiseerde tennisverenigingen, zo’n 250 tennisscholen en een gebalanceerd wedstrijdaanbod;
  • de hoge kwaliteit van Nederlandse trainers en coaches, zoals te zien aan de successen die diverse Nederlanders recent hebben behaald met buitenlandse spelers;
  • de grote hoeveelheid leden van de KNLTB, waaronder 120.000 jeugdspelers.

  In 2014 is een begin gemaakt met de uitvoering van het plan KNLTB 3.0 SAMEN WINNEN, waarin de nieuwe visie op talentontwikkeling staat beschreven. In 2015 wordt de invoering van het deelplan vervolgd om in 2016 de gewenste eindsituatie te bereiken. Een belangrijk onderdeel van de plannen is het betrekken van oud-topspelers in de begeleiding van talenten. In dat kader is Raemon Sluiter het afgelopen jaar fulltime aangesteld om de centraal technische staf te versterken. Daarnaast wist Paul Haarhuis in zijn eerste jaar als Fed Cup-captain te promoveren naar de Wereldgroep.

  Een ander belangrijk aspect van de nieuwe visie is het stimuleren van onderlinge concurrentie tussen de talenten. Daarom is meer nadruk komen te liggen op centrale trainingen in het Nationaal Trainingscentrum (NTC) in Almere. Daar hebben het afgelopen jaar de beste kinderen uit de verschillende leeftijdscategorieën (vanaf 12 jaar) intensief met elkaar getraind. Daarnaast heeft de Nederlandse rolstoeltennisselectie dit jaar gemiddeld vier keer per week getraind in het NTC. Naast de tennistrainingen hebben beide groepen gebruikgemaakt van overige faciliteiten zoals fysieke training, (para)medische begeleiding, voedingsadviezen, mentale training en videoanalyses. Dit vond plaats onder leiding van hoofdbondscoach Martin Bohm.

  Ook is in 2014 een start gemaakt met de ontwikkeling van nieuw beleid ten aanzien van rolstoeltennis, waar toprolstoeltennis een onderdeel van is. Het doel is om de huidige internationale toppositie in het rolstoeltennis de komende jaren te handhaven. Dit proces wordt volgend jaar dan ook vervolgd. Verder is het beleid omtrent het topveteranentennis onder de loep genomen door onder meer de nieuw aangestelde bondscoach Frits Raijmakers, die als aanspreekpunt fungeert en verantwoordelijk is voor de nationale selecties.

  Bondsjeugdopleiding

  In het kader van de modernisering van de Bondsjeugdopleiding (BJO) zijn in 2014 plannen geconcretiseerd om verregaande samenwerking aan te gaan met verschillende tennisscholen in Nederland.

  In de nieuwe opzet zal een landelijk netwerk geformeerd worden van door de KNLTB gecertificeerde tennisscholen die onder regie van de KNLTB zorg dragen voor de opleiding van de toptalenten in Nederland naar internationale maatstaven. Voor de ontwikkeling van dit beleid heeft de KNLTB zich verdiept in de opleiding van de tennistalenten van bonden in andere landen en de opleiding van andere Nederlandse sporten. Daarnaast heeft de bond met een aantal gerenommeerde tennisscholen gebrainstormd. Het nieuwe beleid is in 2014 ontwikkeld en zal in 2015 gefaseerd worden ingevoerd. Het doel is om het beleid in 2016 volledig te hebben geïmplementeerd.

  Internationale toernooien

  De Nederlandse toptennissers spelen internationale toernooien waarmee ze punten kunnen verdienen voor de wereldranglijst. Nederland organiseert deze toernooien ook. Door deze toernooien financieel te ondersteunen, maakt de KNLTB het voor de Nederlandse toptalenten mogelijk om in eigen land punten voor de wereldranglijst te behalen. Op deze manier worden de Nederlandse toptalenten ondersteund in het behalen van topprestaties in eigen land. Ook in 2014 is het weer gelukt om een evenwichtig programma samen te stellen van internationale toernooien in Nederland voor de dames, heren, rolstoeltennissers, veteranen en jeugd.

  Speler Volg Systeem

  Om optimaal te kunnen functioneren als regisseur in de talentontwikkeling in plaats van uitvoerder, is het voor de KNLTB van groot belang om zicht te houden op de ontwikkeling van spelers bij tennisscholen. Daarom is in 2014 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een geïntegreerd ‘Speler Volg Systeem’ (SVS). Het systeem registreert fysiologische aspecten en trainingsintensiteit en koppelt die data aan medische gegevens, wedstrijddata en video-analyses. Begin 2015 moet voldoende informatie beschikbaar zijn om te beslissen of het onderzochte systeem voldoet en verder ontwikkeld zal worden of dat alternatieven overwogen moeten worden.