Home

  Jaarverslag 2014

  Project Integriteit

  De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van onze KNLTB tennisgemeenschap. Daarom heeft de KNLTB in 2014 het initiatief genomen voor het project ‘Integriteit’. Het project houdt zich bezig met alle relevante aspecten van integriteit: de scope, de doelgroepen, de maatregelen en de uitvoering. Onder de reikwijdte van dit project vallen onder meer doping, seksuele intimidatie, matchfixing, agressief gedrag, fraude en corruptie.

  De concrete maatregelen die binnen het project worden genomen, zijn het schrijven van gedragscodes, het opstellen van klachtenregelingen en het creëren van tuchtrechtspraak op verscheidene niveaus. De doelgroepen van het project zijn alle betrokkenen binnen de tenniswereld: bestuurders, beroepskrachten, topsporters, ouders, teams, teambegeleiders, tennisleraren en anderen die een rol vervullen in het georganiseerde tennis in Nederland. Het project is dus ook zeer relevant voor alle KNLTB-verenigingen en KNLTB-leden.

  Uitgangspunt voor dit project is om te komen tot een integrale aanpak op de onderdelen preventie, detectie en correctie. Op deze manier heeft implementatie van het project ook een positief effect op het tennisklimaat in brede zin. Integriteit is bovendien een belangrijk maatschappelijk thema. Daarom is dit voor de KNLTB een zeer belangrijk en omvangrijk project dat de organisatie in veel geledingen aangaat. Juist vanwege het omvangrijke karakter en de grote betekenis van integriteit kan het project ook een positief effect hebben op andere sportbonden en dus op de sportwereld in het algemeen. Binnen de sport is al veel focus op specifieke onderdelen, zoals seksuele intimidatie, maar een integrale aanpak ontbreekt. De KNLTB probeert daarin proactief op te treden en zijn verantwoordelijkheid te nemen, waardoor de KNTLB in de sportwereld voorloper is op dit gebied.

  Via Sport & Zaken heeft accountantsorganisatie EY voor de KNLTB een plan van aanpak voor het project opgesteld. Dit plan dient als leidraad voor de projectactiviteiten die de komende tijd op het programma staan en is vooral belangrijk voor de projectgroep Integriteit, die alle projectactiviteiten initieert en aanstuurt.

  De verenigingen krijgen een aantal specifieke tools aangereikt om binnen de vereniging integriteitskwesties te kunnen behandelen. Daarmee wordt het samenspel tussen de KNLTB en de tennisverenigingen meer gestimuleerd. Het totale project wordt in 2015 afgerond, waarbij de nadruk vooral zal liggen op de communicatie naar de verschillende doelgroepen.