Home

  Jaarverslag 2014

  Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad fungeert als platform binnen de KNLTB om gebeurtenissen en ontwikkelingen met consequenties voor meerdere personeelsleden zo snel mogelijk reactief en proactief in te brengen op basis van een open, eerlijke en vertrouwelijke communicatie.

  Samenstelling

  In 2014 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende personen:

  • Martin van Werven namens de kiesgroep Staf;
  • Marco van Holten (voorzitter) en Wilco Plasmeijer namens de kiesgroep Verenigingstennis;
  • Leonne Heffels namens de kiesgroep Toptennis;
  • Marieke van Keulen, Vivian van Niekerk en Patrick Kemps (secretaris) namens de kiesgroep Alle medewerkers.

  Onderwerpen

  De Ondernemingsraad heeft in 2014 een veelvoud aan onderwerpen besproken met de Directie. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste onderwerpen:

  • KNLTB 3.0 Toptennis;
  • sociale activiteiten;
  • verplichte vrije dagen;
  • HR-cyclus;
  • ServIT-2;
  • Slimmer Werken.

  Bij veel van deze onderwerpen heeft de Ondernemingsraad externe deskundigheid geraadpleegd. In 2015 zal de Ondernemingsraad zich in ieder geval bezighouden met:

  • voortgang NTC;
  • voortgang KNLTB 3.0 Toptennis;
  • Slimmer Werken;
  • ServIT-2.