Home

  Jaarverslag 2014

  Medische zaken

  Ondanks het feit dat tennis een relatief veilige sport is, lopen veel spelers, zowel topspelers als recreatieve tennissers, risico op een blessure. Daarom besteedt de KNLTB veel aandacht aan medische begeleiding en blessurepreventie, zodat onze leden zo gezond mogelijk de tennissport kunnen bedrijven.

  Blessures en ondergrond

  Tennis wordt in Nederland op veel verschillende ondergronden gespeeld, van gravel tot kunstgras of hardcourt. In 2014 is onderzoek verricht naar de relatie tussen blessures van tennissers en de ondergrond waar zij op spelen. Dit onderzoek is verricht om in kaart te brengen of bepaalde ondergronden blessuregevoeliger zijn dan anderen. Op deze manier kan er beter ingespeeld worden op het voorkomen van blessures van de tennisspelers. Dit onderzoek is uitgevoerd door bondsarts Babette Pluim, in samenwerking met onderzoeker Evert Verhagen van het VUmc. Hierbij zijn spelers van achttien jaar en ouder geselecteerd uit de database van de KNLTB die voornamelijk tennissen op gravel, hardcourt, zandkunstgras en zandkunstgras rood. Het betrof vijfduizend spelers per baansoort, verdeeld over alle speelsterktes, leeftijden (>18 jaar) en geslacht. In totaal hebben van de twintigduizend benaderde spelers 3.656 deelgenomen aan het onderzoek. Het eindrapport van dit onderzoek verschijnt in het voorjaar van 2015.

  Medische begeleiding

  De KNLTB verzorgde het afgelopen jaar medische begeleiding tijdens de N(R)JK, NOJK, NVK, NOVK, WJC, het Lotto NK, de NRT Masters, de Topshelf Open, het ABN AMRO WTT, de Davis Cup, de Fed Cup en de World Team Cup.

  Daarnaast is in 2014 de medische begeleiding van de nationale selectiespelers in het Nationaal Trainingscentrum (NTC) naar een hoger plan getild. Alle spelers hebben aan het begin van het seizoen een screening ondergaan, waarin aan de hand van een algemeen en sportspecifiek lichamelijk onderzoek en mede op basis van eventuele blessures in de voorgeschiedenis, een individueel risicoprofiel wordt opgesteld. Dit heeft tot doel om sportletsels te voorkomen om zo de prestaties van de sporter te optimaliseren. Er was elke middag een sportfysiotherapeut aanwezig voor screening, verzorging en behandeling van de spelers en het verzorgen van revalidatietrainingen in nauw overleg met de bondsarts en de conditietrainer.

  De bondsarts was twee dagen per week in het NTC aanwezig en dagelijks bereikbaar; de sportdiëtiste was op regelmatige basis aanwezig (zie verder in de volgende alinea). Kinderpsychiater Lisette ’t Hart heeft als consulent mentale begeleiding de coaches geïnformeerd over de normale ontwikkeling van een kind tijdens de adolescentie en de specifieke obstakels die topsportende kinderen en hun ouders tegen kunnen komen op weg naar de top. Ook vond wekelijks multidisciplinair overleg plaats tussen de medische en de technische staf.

  Voeding

  Goed eten en drinken is voor de spelers op topniveau van essentieel belang, omdat voeding een grote invloed heeft op de prestaties die je als topsporter kan leveren. In 2014 is vanuit de KNLTB dan ook op verschillende wijzen voorlichting gegeven en zijn maatregelen genomen om de voeding zelf en de begeleiding op dit terrein zo optimaal mogelijk te maken:

  • er zijn diverse ouderpresentaties en ouderbijeenkomsten gehouden, zowel voor de jongste jeugd als voor de nationale selecties;
  • er is een presentatie gegeven door sportdiëtiste Anne-Marijke Ambergen voor de Centraal Technische Staf, die zeer goed ontvangen is;
  • er zijn adviezen op schrift gesteld voor coaches op reis (hotel kitchen instructions);
  • twee herdrukken van het populaire Herstelboekje Voeding zijn uitgegeven;
  • er is een tweede boekje over voeding gemaakt, getiteld Voeding op Reis;
  • er hebben met regelmatige tussenpozen individuele en groepsgesprekken met spelers plaatsgevonden, waarbij spelers uitgebreid geadviseerd zijn.