Home

    Jaarverslag 2014

    Districten

    In 2014 zijn de vijftien districten binnen de KNLTB in de nieuwe samenstelling gestart op basis van de nieuwe bestuurlijke organisatie. Elk district kent een eigen bestuur. Het Districtsbestuur wordt benoemd door de Verenigingsbesturen die daartoe gemandateerd zijn door hun leden, in een districtsvergadering. Het Districtsbestuur bestaat ten minste uit de volgende vijf functies: Voorzitter, Secretaris, Bestuurslid Jeugd, Bestuurslid Breedtetennis en Bestuurslid Wedstrijdtennis. Daarnaast kunnen in het Districtsbestuur nog maximaal vier bestuursleden benoemd worden.

    Het Districtsbestuur is verantwoordelijk voor het vertalen, uitdragen en zo nodig uitvoeren van het door het Bondsbestuur opgestelde beleid. In die zin zijn zij de ambassadeurs van het Bondsbestuur in hun district (de top-downfunctie). Tevens zijn zij de oren en ogen van het Bondsbestuur in hun district en informeren zij en geven zij feedback aan het Bondsbestuur over de reacties op de uitvoering van het beleid, de knelpunten bij de uitvoering, de succesvolle en minder succesvolle activiteiten en alle andere informatie die relevant en nuttig is voor het Bondsbestuur om te weten en om te gebruiken bij hun beleidsvormende functie (de bottom-upfunctie).

    Het Districtsbestuur heeft een Districtswerkgroep Evenementen ingericht die gericht is op uitvoering van specifieke taken, activiteiten en evenementen op districtsniveau, die voorheen door de Districtscommissie en -werkgroepen werden uitgevoerd. De Districtswerkgroep Evenementen neemt onder meer de volgende KNLTB-activiteiten voor zijn rekening: organisatie van de Districtsmasters, organisatie van de Districtsjeugdkampioenschappen, de coördinatie van de Bondsgedelegeerden en de coördinatie van de Jeugdranglijsttoernooien.