Home

    Jaarverslag 2014

    Kantoorautomatisering

    In 2014 is het infrastructuurtraject Kantoorautomatisering in samenwerking met Pink Elephant afgerond. Daarmee is in lijn met het uitgestippelde beleid het eigen beheer overgegaan in leveranciersmanagement. Alle werknemers van de KNLTB zijn voorzien van een nieuwe basiswerkplek, gebaseerd op het moderne werken in de Cloud. Deze nieuwe werkplek moet ook de implementatie van het Slimmer Werken bevorderen. Alle KNLTB-werknemers kunnen nu plaats- en tijdonafhankelijk hun werkzaamheden uitvoeren via de opgeleverde beschikbaarheid van de verschillende applicaties.

    Het project vereiste de inrichting van een centrale infrastructuur in een extern datacenter met daarbij de nodige test- en implementatieprocedures. Daarna zijn alle KNLTB-applicaties beschikbaar gemaakt in de nieuwe werkplek. Alle medewerkers van de KNLTB hebben een training gehad om op en met de digitale werkplek te kunnen werken.