Home

  Jaarverslag 2014

  Wedstrijdtennis

  Tennis is een wedstrijdsport. Het plezier in tennis wordt bevorderd door het spelen van wedstrijden en het trainen voor wedstrijden. Daarnaast zorgt tennis in competitieverband voor een sterke binding met de vereniging.

  De KNLTB verzorgt een zeer groot en divers aanbod aan wedstrijden, van open toernooien tot de landelijke Voorjaars- en Najaarscompetitie en de Tenniskids World Tour. Hierdoor kunnen onze verenigingen hun leden, van jong tot oud, gedurende het hele jaar een uitdaging op maat bieden.

  Competitie

  In 2014 was een lichte daling in het aantal deelnemende teams aan de Voorjaarscompetitie zichtbaar. De competitie startte met 29.422 ploegen, terwijl zich een jaar eerder 30.121 teams inschreven, waarbij de daling op de zondag iets groter was dan op andere dagen.

  De Voorjaarscompetitie is over het algemeen naar wens verlopen, al leverde de invoering van het nieuwe ServIT-systeem wel een aantal problemen op. Hierdoor was de indeling van de competitie laat bekend en was het invoeren van de uitslagen niet altijd even goed mogelijk. Door veel extra inspanning van de medewerkers op het bondsbureau is het echter gelukt de competitie ondanks deze hindernissen tot een goed einde te brengen. Verderop in het jaarverslag wordt nader ingegaan op hoe in de loop van 2014 hard en succesvol is gewerkt om de problemen op te lossen.

  Aan de Najaarscompetitie van 2014 deden meer teams mee dan in 2013. Het aantal deelnemende teams steeg van 9.728 naar 10.653. Het digitaal invoeren van de uitslagen tijdens de Najaarscompetitie en de manier waarop dat verliep was ten opzichte van de Voorjaarscompetitie sterk verbeterd, zo gaven de deelnemers aan.

  In 2014 is een analyse gemaakt van het totale competitieaanbod van de KNLTB en werd geconstateerd dat het grote aanbod leidt tot versnippering van de competitie. Dat leidde onder meer tot competitievormen met heel weinig deelnemers en dus relatief lange reisafstanden. In 2015 wordt gestart met een project om het aanbod verder te harmoniseren, zodat in alle districten een passend en competitief wedstrijdaanbod wordt gecreëerd. De KNLTB beschouwt een aantrekkelijke competitie als essentieel voor een stevige positie van de tennissport, en de continuïteit van de verenigingen.

  Toernooien

  Naast het competitieaanbod werden in 2014 ook bijna 2.400 toernooien gespeeld:

  • 1.812 Open toernooien
  • 334 Open Jeugdtoernooien
  • 192 Jeugdranglijsttoernooien
  • 45 Nationaal Ranglijsttoernooi

  Eindtotaal: 2.383

  Speelsterkte

  Bij zowel de competities als de toernooien worden door de KNLTB de totale aantallen partijresultaten vastgelegd.

  Dankzij het ‘Dynamisch Speelsterkte Systeem’ (DSS) kan iedere speler na een toernooi- en/of competitiedeelname zijn of haar tennisontwikkeling volgen.

  De volgende infographic toont een mooi overzicht van de speelsterktes van alle bij de KNLTB aangesloten tennissers. Zowel over Nederland als geheel als per district.

  Arbitrage

  Ook in 2014 zijn weer veel toernooien door de KNLTB voorzien van arbitrage. Het gaat dan om scheidsrechters op de stoel, maar ook om de inzet van mensen als toezichthouder.

  Tennis wordt vaak zonder scheidsrechter gespeeld, toch zijn zij van groot belang. Wedstrijden en toernooien krijgen meer cachet door de inzet van arbitragefunctionarissen en zij promoten de sport. Daarnaast zorgen ze voor meer rust rondom de baan of banen.

  Overzicht arbitrage 2014

  Toernooien waarbij arbitrage ingezet is
  Nationale en internationale toernooien: 144
  Districtstoernooien: Circa 130

  Aantal Nederlandse arbitragefunctionarissen
  ITF-officials: 16
  Nationaal hoofdscheidsrechters: 23
  Nationaal stoelscheidsrechters: 39
  Kandidaat nationaal stoelscheidsrechters: 5
  Nationaal toezichthouders: 49
  Lijnrechters: 160
  Kandidaat lijnrechters: 74
  District stoelscheidsrechters: 134
  Kandidaat district stoelscheidsrechters: 18
  District hoofdscheidsrechters: 42
  District toezichthouders: 115

  Het huidige totale aantal arbitragefunctionarissen is 284, waarbij dient te worden aangegeven dat een groot aantal daarvan meerdere functies vervult. In 2014 werden zeventig functionarissen nieuw opgeleid of volgden een opleiding voor een extra arbitragefunctie.

  De KNLTB wil arbitrage opnieuw op de kaart zetten en maakte daarom in 2014 een start met een project om dat op termijn te bewerkstelligen. De bond heeft de ambitie uitgesproken om over tien jaar bij elke officiële wedstrijd een scheidsrechter op de stoel te hebben. In 2015 wordt het traject naar dit doel uitgewerkt in concrete stappen.