Home

    Jaarverslag 2014

    Strategische doorkijk en Jaarplan

    De KNLTB spant zich al sinds 1899 in om de betekenis van tennis in de samenleving te vergroten. Dit gebeurt door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als lifetime sport voor iedereen op elk speelniveau.

    Om de ambities waar te maken, hanteert de KNLTB met ingang van 2014 een nieuwe beleidscyclus, waar een strategische doorkijk van drie tot vijf jaar onderdeel van uitmaakt. Vanuit de strategische doorkijk wordt het Jaarplan bepaald. De sleutelwoorden die de komende jaren leidend zijn voor het gedrag en handelen binnen de KNLTB, zijn: van buiten naar binnen (kijken en denken), de lat moet hoger, eenheid van beleid en samenwerken en teamvorming. De strategische doorkijk wordt jaarlijks bezien en zo nodig bijgesteld.

    Download de Strategische Doorkijk en het Jaarplan 2014.